» ONDERHOUD: OPENBAAR, INDUSTRIE, PRIVE
Winteropkuis:
Snoeien, zuiveren en dunnen van de beplanting, hakken van de grond.
Snoeien van bomen:
Vormsnoei, kandelaren met hoogtewerker, manueel met klimtechniek zonder sporen.
Snoeien en scheren van hagen en massieven:
1 tot 2 maal per jaar.
Bosbouw:
Herbebossing, ontbossing, vellen van bomen, verwijderen van wortels, hakselen van snoeihout, ...
Gazononderhoud:
Van kleine gazons tot grote voetbalpleinen, maaien met mulching of met opvang behandeling tegen mos en onkruid, verluchten, verticuteren, doorzaaien, bemesten, afranden, ...
Onkruidbestrijding:
 • Ecologisch:
  • met onkruidbranders
  • met onkruidborstels
  • manueel
 • Chemisch: met detectiemachine, bespaart tot 70% produkt
Opruimen van bladeren:
Met bladzuigmachine

» GRONDWERKEN: OPENBAAR, INDUSTRIE, PRIVE
Met graafmachines van 1 tot 13 ton.

» BESTRATING: OPENBAAR, INDUSTRIE, PRIVE
Parkings, opritten, paden, terrassen, bezichtiging bestratingsmaterialen.

» REINIGING: OPENBAAR, INDUSTRIE, PRIVE
 • Opruimen van zwerfvuil:
  • Machinaal in parken, langs wegen, op parkings, op festivals, ...
  • Manueel waar machines niet bij kunnen
 • Reigingen van straatgreppels:
  • Met borstelmachine
  • Manueel waar machines niet bij kunnen
 • Reinigen van gebouwen, gevels en monumenten en allerlei voorwerpen


Copyright by Tuinen Van Audenaerde    |    Hosted by Multigem